Psychologie · Wachtlijst

Wachtlijstgegevens:

Per 1 december 2020 bedraagt de wachttijd voor intakegesprekken 2 weken.

De wachttijd voor behandeling bedraagt per 1 december 2020  eveneens 2 weken. 


"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd conktact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken, vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder, een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."

Wanneer de aanmeldwachttijd langer dan 4 weken bedraagt, wordt er doorverwezen naar een andere zorgaanbieder.