Informatie · Klachten?

Het kan zijn dat u, ondanks alle kwaliteitsborging en zorgvuldigheid, een klacht heeft over de praktijk of uw behandeling. U kunt dat altijd met mij bespreken. Ik sta open voor uw ervaring en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met u weer een positieve ervaring van te maken.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u voor het psychologengedeelte terecht bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen, het LVE. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur op tel. nr. 020-667 39 56, de email of u kunt een brief schrijven naar Klachtenfunctionaris LVE, Postbus 9503, 1006GA Amsterdam.

Daarnaast neemt Psychologenpraktijk Nelissen vanaf 1 januari 2017 deel aan de Klachten- en Geschillenregeling van P3NL.

Voor het mediatiogedeelte kunt u uw klacht kenbaar maken bij het NMI (Nederlands Mediation Instituut); telefoon: 010-2012344.