Informatie · Over Henry

Kwalificaties Henry Nelissen:

 

 • Gezondheidszorgpsycholoog, (BIG-register onder nr.: 29059233925)
 • Psycholoog NIP
 • Eerstelijnspsycholoog, (Nederlands Instituut voor Psychologen, NIP)
 • Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg
 • Mediator (KvK 17268889)

 

 • Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen heb ik Klinische Psychologie gestudeerd, met als nevenrichting Veranderkunde aan de Universiteit te Wageningen. In 1987 heb ik deze opleiding afgerond en ben sindsdien als pycholoog werkzaam in zowel de eerste als tweede lijns GGZ.

 

 • In 2002 heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog behaald en in 2010 heb ik de registratie tot Eerstelijnspycholoog verkregen.

 

 • In 2012 heb ik bij Lenaerts-Meers de opleiding tot Mediator succesvol afgerond.

  

Werkervaringen in de psychologie

 • In de verslavingszorg respectievelijk als Preventiewerker (CAD Oost-Brabant/Novadic te 's-Hertogenbosch en Eindhoven) en als GZ-Psycholoog en Behandelcoördinator (ambulante en klinische hulpverlening van de Jellinek te Amsterdam); 
 • In de GGZ als senior GZ-Psycholoog en Behandelcoördinator (afdeling Langdurige Zorg bij Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch en Vught);
 •  In de eerste lijn/generalistische basis ggz sinds 2006 als Eerstelijnspsycholoog. 
 • Sinds 2012 ook als Mediator.

 

Daarnaast ontwikkelde ik, samen met collega-psychologen, kortdurende behandelmodules op het gebied van motivationele gespreksvoering, zelfcontrole en terugvalpreventie. Ik heb veel trainingen door heel Nederland mogen geven om deze behandelmethodes in geestelijke gezondheidszorg instellingen te implementeren. Ook heb ik als freelance docent een aantal jaren trainingen gegeven in het HBO te 's-Hertogenbosch en op de U.V.A. te Amsterdam.

In mijn behandelingen combineer ik evidence based interventies uit de cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, acceptance en commitment therapie (ACT), EMDR, dialectische gedragstherapie en de preventieve gezondheidszorg met ervaringsgerichte practice-based interventies. Op het persoonlijke vlak vind ik respect en eigen verantwoordelijkheid voor de gekozen veranderingen belangrijke onderdelen in het hulpverleningsproces. Ik respecteer ieders eigenheid en werk vanuit een persoonlijke benadering. Mjn specialisaties liggen op het gebied van partner-relatie- en systeemtherapie, verslavingshulpverlening en borderline persoonlijkheidsproblematiek. Naast mijn huidige eigen psychologen- en mediationpraktijk, werkte ik van 2006 tot oktober 2014 ook in een grotere eerstelijns psychologenpraktijk in 's-Hertogenbosch.
Mijn beroepsvorming en visie kenmerkt zich door interesse en verdieping in dialectiek. De vermenging van gedragsprincipes en Zen, levert een therapievorm op waarin westerse en oosterse technieken met elkaar verbonden worden en waarin logica en paradox vermengd zijn, waarin veranderingsgerichtheid en acceptatie hand in hand gaan, en waarin een experimenteel gerichte kijk in balans gehouden wordt met experiëntiële gerichtheid.

 

werkervaringen in mediation

Ik werk sinds 2012 als mediator en heb inmiddels ruime ervaring opgedaan in conflicten tussen werkgevers en werknemers en in complexe conflicten betreffende familieaangelegenheden.

 

Mijn visie op conflicten komt tot uiting in dat ik conflicten minder zie als destructief maar eerder als constructief en motor voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Naar mijn mening is het de kunst conflicten te accepteren als normaal en met deze conflicten leren om te gaan op een constructieve, effectieve en productieve manier. Ook hier wordt mijn dialectische kijk weer zichtbaar. Belangrijk vind ik dan ook: het zien van andermans belang naast het eigen belang; de ander aanspreken en zelf aanspreekbaar zijn; de ander begrijpen en jezelf ook begrepen voelen; de ander valideren en zelf ook gevalideerd worden.


Om u steeds van de beste zorg te kunnen voorzien, zorg ik ook voor mijn eigen ontwikkeling middels een doorlopende deskundigheidsbevordering op het gebied van scholing, intercollegiaal overleg in diverse huisartsenpraktijken en collegiaal overleg middels intervisie.